Potvrda

Prijava za sakrament Potvrde

Roditelji koji žele da njihova djeca (7. razred) prime sakrament svete Potvrde u našoj župi u 2024. godini, trebaju registrirati svoju djecu u mjesecu rujnu i listopadu 2023. Ispunjeni FORMULAR PRIJAVE ZA KRIZMU valja poslati na office@torontozupa.com, ili uručiti u tajništvo. Nakon uručenih prijava započinje priprava za sakramente, koja obuhvaća redovito pohađanje nedjeljne sv. Mise, počevši od listopada, 2023. i redovito pohađanje župnog vjeronauka, počevši od studenoga, 2023.