Krštenje

Prijava za sakrament Krštenja

Sakrament Krštenja slavimo subotom ili nedjeljom za vrijeme sv. Mise. Roditelji koji pripadaju Župi Naše Gospe Kraljice Hrvata i žele krstiti svoje dijete, imaju prilike doći svakog prvog utorka u mjesecu na pripravu za krštenje u 7:00 PM. Dovoljno je ostaviti svoje podatke u uredu i prijaviti se, te pribaviti potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na kumove, a koja će se predočiti svećeniku prvog utorka u mjesecu. Roditelji i kumovi susrest će se sa svećenikom prvog utorka u onom mjesecu, u kojem žele krstiti svoje dijete, nakon što su se već prethodno prijavili u župnom uredu na telefon (416)-536-3669, ili nakon što su poslali ispunjeni FORMULAR PRIJAVE ZA KRSTENJE na office@torontozupa.com.