SAKRAMENTI

1. Krštenje

2. Euharistija (sv. Pričest)

3. Potvrda (Krizma)

4. Pomirenje (Ispovijed, Pokora)

5. Ženidba

6. Svećenički red

7. Bolesničko pomazanje